www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

És veritat que les persones que tenen anorèxia o bulimia quan es miren al mirall es poden veure més grasses?

Les persones que té anorèxia o bulímia perceben d’una manera distorsionada el seu cos: no es veuen com són en realitat. Aquesta percepció està relacionada amb components obsessius i emocionals com la insatisfacció corporal i la por a guanyar pes. D’una banda, poden sobredimensionar la seva figura i, de l’altra, poden veure’s primes  i no identificar la gravetat del seu estat. Que la persona no es vegi prima no exclou que no pugui tenir el trastorn.