www.som360.org/ca
Rumiació

Què és el trastorn de ruminació?

El trastorn de ruminació és un trastorn de la conducta alimentària que es caracteritza per la presència de regurgitacions repetides d’aliment (sense nàusees o malaltia gastrointestinal), que van de l’estómac a la boca, per a tornar a ser mastegats, empassats o escopits. El trastorn s’observa amb una freqüència més alta en nens petits (entre els 3 i 12 mesos), però pot veure’s en persones de més edat, particularment amb retard mental. No es diagnostica quan apareix en el context de l’anorèxia nerviosa o la bulímia nerviosa.