www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Com puc actuar si veig a les xarxes socials que algú es vol suïcidar?

Aquí juga un paper important el concepte de «difusió de la responsabilitat». Ha de ser fàcil, en xarxes socials, pensar que això ho està veient molta gent, així que algú actuarà, algú farà alguna cosa. Una  intervenció eficaç en la prevenció del suïcidi i altres problemàtiques, com l’assetjament escolar, consisteix a treballar amb els alumnes: «Coneix, Acompanya i Informa». Es tracta de corresponsabilitzar els companys de les situacions de risc dels seus iguals, per descarregar la persona que pateix del fet d’haver de ser qui denuncia la situació i que no se sentí sola.

Els pares sempre transmeten un profund agraïment vers les persones que els han alertat del risc en què es trobaven els seus fills. És un acte de valentia i de responsabilitat ciutadana posar per davant la cura i la vida, fins i tot d’un amic, anteposar-la a una malentesa lleialtat amb ell. El compromís amb els amics consisteix a cuidar-se mútuament, a saber que aquesta persona farà el millor per a tu, no en què guardarà secrets, sent «còmplice passiu de la meva autodestrucció».