www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Si un alumne o una alumna es nega a menjar a l'escola, com ha d'actuar el professorat?

Oferir acompanyament en les ingestes és una acció delicada i de responsabilitat quan es tracta d'una persona amb un trastorn de la conducta alimentària. És preferible que els menjars es facin a casa, amb la família, o al centre on estigui rebent tractament. És molt important deixar l'escola o l'institut fora dels agents de valoració i supervisió de les pautes alimentàries fins que s'hagi aconseguit una estabilització dels hàbits alimentaris. En cas que l'alumna o l'alumne hagi de menjar en el centre educatiu, és aconsellable que ho faci sense pressions ni supervisió explícita, compartint taula amb persones de confiança que es comprometin a no donar-li indicacions ni a fer judicis.