www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Hi ha persones que tenen més risc de tenir un trastorn de la conducta alimentària?

Tot i que afecta persones dels dos sexes i de totes las edats i les condicions, els trastorns de la conducta alimentària són més freqüent en noies adolescents i adultes joves. Hi ha trets de personalitat comuns que poden augmentar el risc de tenir aquests trastorns, com per exemple les dificultats per afrontar adequadament l’estrès i les contrarietats. Les persones amb anorèxia nerviosa tenen nivells més elevats de perfeccionisme i autoexigència, i les persones amb bulímia nerviosa o trastorn per afartaments tenen més tendència a presentar impulsivitat.

També s’ha de tenir en compte que les persones que practiquen determinats esports i professions en què el pes, l’alimentació i la disciplina són aspectes rellevants, com per exemple la dansa, la natació sincronitzada, esports en què es competeix per categoria de pes, models, etc., tenen més risc de tenir un trastorn de la conducta alimentària.