www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Els germans i les germanes d’una persona amb trastorn de la conducta alimentària han de saber què li passa?

Si, és preferible que els germans i germanes tinguin coneixement de la situació. És útil poder-los explicar què és el trastorn de la conducta alimentària i anticipar-los, en la mesura que sigui possible, els canvis que poden sorgir arran d’aquesta situació. Aquestes explicacions han d’estar sempre adaptades a l’edat i a la capacitat de comprensió del germà o germana.

Amagar el que està passant no és recomanable. S’ha de parlar obertament del tema i establir una bona comunicació en l’entorn familiar per fomentar un bon desenvolupament emocional. Els i les professionals us poden assessorar en aquests aspectes de comunicació i relació amb els germans i germanes.