www.som360.org/ca
Infància

És habitual que un infant amb una malaltia crònica desenvolupi una depressió?

Aproximadament 1 de cada 4 infants o adolescents desenvoluparà un trastorn de salut mental associat a la malaltia mèdica. Una malaltia crònica representa un repte important per a l’infant o l’adolescent que la pateix. Malgrat que la majoria aconsegueix adaptar-s’hi bé, de vegades el malestar emocional és tan intens, persistent en el temps i difícil de gestionar que provoca símptomes d’ansietat i depressió significatius. És imprescindible acompanyar i detectar els senyals de malestar emocional que pot manifestar l’infant o l’adolescent davant la seva situació mèdica, per tal d’oferir-li l’ajuda i el suport necessaris per millorar la seva qualitat de vida, activar les seves fortaleses i fomentar la resiliència davant aquest procés de cronicitat.