www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quins altres trastorns de salut mental s'associen als trastorns de la conducta alimentària?

Entre les més habituals trobem els trastorns de l'estat d'ànim (40-80%), trastorns d'ansietat (10-40%), trastorn obsessiu- compulsiu (40%) i, en joves adults, l'abús i dependència de substàncies, els trastorns de la personalitat i els trastorns relacionats amb el control d'impulsos.