www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quin tipus de seguiment es recomana que faci el centre educatiu? És adequat formular un espai d’acompanyament com a acció tutorial malgrat no tenir formació prèvia?

És important que els aspectes relacionats amb la malaltia i/o el tractament es tractin en un espai terapèutic professional especialitzat. Des del centre educatiu es poden establir tutories o espais d’escolta amb la figura referent de la tutoria o de l’orientació del centre per tractar qüestions d’acompanyament acadèmic, de relació amb el grup d’iguals, etc. És molt important preservar l’escola o l’institut i les relacions socials pròpies d’aquest espai.

Els trastorns de la conducta alimentària són molt invasius i afecten tots els àmbits de la vida de qui els pateix; que el centre educatiu intervingui el mínim possible en les qüestions estrictament relacionades amb la malaltia permet conservar un espai funcional, de connexió amb una vida infanto juvenil sana en què les relacions que s’estableixen no estiguin immerses en la malaltia.