www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Quines circumstàncies poden precipitar el suïcidi?

Alguns successos de la vida, com els esdeveniments vitals estressants, els factors psicològics individuals o el fàcil accés a mètodes de suïcidi poden servir com a factors facilitadors del suïcidi. Per això, persones que tenen algun trastorn mental o que presenten algun factor de risc poden tenir una ideació o conducta suïcida després d'un esdeveniment precipitant, com per exemple, una situació humiliant (en adolescents), tensions en les relacions interpersonals (tant en adolescents com en adults) i l'aïllament social (més comú en persones grans i en adolescents).

Els factors precipitants amb més prevalença són els següents:

  • Una discussió important.
  • La ruptura o pèrdua d’una relació afectiva.
  • El suïcidi d’un familiar o amic.
  • L’abús d’alcohol o d’una altra substància.
  • Un reportatge sobre mètodes de suïcidi.
  • L’aparició o l’agreujament d’un trastorn mental, una malaltia física o un accident.
  • Canvis inesperats a la vida.
  • Experimentar un esdeveniment vital traumàtic: abús, assetjament o violència.
  • Pèrdua d’estatus social o del respecte dels altres.