www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Hi ha més risc de suïcidi entre els joves amb malalties cròniques?

Generalment, en relació amb les malalties orgàniques greus, molts estudis es duen a terme des d’oncologia. En població adolescent i adults joves, s’ha descrit un increment del risc de suïcidi durant el primer any després del diagnòstic de la malaltia. També és cert que, com per a tots els factors de risc identificats, el poder predictiu és molt pobre, però sí que sembla evident la relació.

En la nostra pràctica diària, hem atès algun noi que hem sabut que tenia una malaltia crònica i que, d’alguna manera, això hauria pogut condicionar l’escenari general, però fins i tot en aquests pocs casos, no en recordo cap que aportés aquesta problemàtica com a motiu principal del seu desinterès per la vida.