www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Les xarxes socials poden ser un factor de risc per desenvolupar una anorèxia o una bulímia?

Les pàgines web, els blocs, els xats o els perfils en xarxes socials poden ser espais que serveixin per fer apologia de l'anorèxia i la bulímia, des de l'anonimat, buscant captar a un públic molt jove, majoritàriament noies menors d'edat. Instagram és potser la xarxa social amb més impacte en aquesta mena de pràctiques.

Segons un informe de l'Agència de Qualitat d'Internet, hi ha gairebé quatre milions de publicacions a les xarxes socials que utilitzen les etiquetes que amaguen aquest tipus de contingut. La seva dinàmica mateixa pot fomentar les comparacions, provocar un augment de la insatisfacció corporal en els joves i servir de desencadenant o refermant d'un trastorn alimentari. Hi ha mecanismes per denunciar aquest tipus de continguts.