www.som360.org/ca
Tractament

Pot ser necessari l'ingrés en un centre per tractar el trastorn per videojocs?

La primera línia d’intervenció en els casos d'un trastorn per videojocs és el tractament psicològic ambulatori, que és important que inclogui la persona afecta i la família. Prèviament, s’ha de fer una valoració psicopatològica i detectar si hi ha algun trastorn mental comòrbid. Si és així, és important incloure el tractament d’aquests trastorns en la intervenció que es dugui a terme. Si la situació arriba a ser insostenible en el domicili i hi ha un risc vital per a la persona o per a la seva família, es pot plantejar un ingrés psiquiàtric per contenir i reconduir la situació.