www.som360.org/ca
Tractament

L’addicció als videojocs es pot tractar amb fàrmacs?

Actualment no hi ha un fàrmac indicat en el tractament del trastorn per videojocs. Tot i així, en el trastorn per videojocs es poden donar símptomes com la impulsivitat o la irritabilitat que afecten altres àrees de funcionament i que poden millorar amb medicació, i això ajuda a aconseguir una millora global. A més, habitualment el trastorn per videojocs es pot donar conjuntament amb altres trastorns mentals (comorbiditat), com la depressió, els trastorns d'ansietat, el TDAH o el TEA. En alguns d'aquests casos pot estar indicat un tractament farmacològic específic per al trastorn comòrbid, que pot repercutir positivament en el trastorn per videojocs.