www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Es pot reduir el risc de tenir un trastorn de la conducta alimentària?

Hi ha diferents factors de protecció que poden contribuir a reduir el risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària:

 • Factors individuals de protecció:
  • Bona autoestima
  • Imatge corporal positiva
  • Pensament crític en relació a les imatges dels mitjans
  • Benestar emocional
  • Bona adaptació escolar (rendiment i relació amb iguals)
  • Assertivitat
  • Bones habilitats socials
  • Resolució de problemes i estratègies d’afrontament
 • Factors familiars de protecció:
  • Pertànyer a una família que no posa gaire èmfasi en el pes i l’atractiu físic
  • Realitzar almenys un dels àpats principals en família
 • Factores socioculturals de protecció:
  • Pertànyer a una cultura menys occidentalitzada que accepta una diversitat de formes i tamanys corporals
  • Participar en esports o en indústria on no es posa èmfasi en l’atractiu físic o la primesa
  • Relacions de suport social on el pes i l’aparença física no són motiu de gran preocupació