www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Què hem de fer quan no vol menjar a casa?

Cal identificar quines poden ser les causes que fan que la persona afectada per un trastorn de la conducta alimentària no vulgui menjar. Si és difícil identificar el que està expressant amb la negativa a menjar, és molt important ser ferms en la indicació de fer la pauta alimentària correctament i intentar comprendre alhora la dificultat que té per fer-ho. Si finalment no es resol la situació, s’ha d’informar el centre de referència perquè en tinguin coneixement i hi intervinguin des d’un punt de vista terapèutic