www.som360.org/ca
Relación con la pareja

Què pot fer la parella d'algú que té un TCA?

El TCA sovint dificulta tant l’inici com el manteniment d’una relació de parella. També és habitual que dificulti una relació de parella saludable, afavorint situacions de dependència, de vulnerabilitat i augmentant el risc de possibles abusos i maltractaments, per exemple. Però tot i aquestes dificultats, les parelles, igual que la família i les amistats, poden proporcionar un suport emocional clau per afavorir un bon pronòstic de recuperació. Alguns consells són:

  • Tenir informació correcta sobre els TCA.
  • Acceptar que no pot curar a la persona afectada.
  • Confiar i col·laborar amb els equips professionals.
  • Preservar una vida el més normalitzada possible.
  • Mantenir un equilibri de rols dins la parella.
  • Recordar la importància d'una bona comunicació.