www.som360.org/ca
Tractament

Què és l’entrenament cognitiu i com pot ajudar a prevenir un episodi psicòtic?

L’entrenament cognitiu és una teràpia psicològica de tercera generació que té com objectiu aprendre a reflexionar i pensar sobre els nostres pensaments, amb una finalitat doble: observar els nostres processos cognitius i ser conscients dels errors de la ment, així com ser capaços de detectar-los i controlar-los. L'entrenament metacognitiu pretén que en reflexionar sobre els nostres pensaments s'eviti actuar de manera precipitada. Ser conscient d'aquests errors de pensament podria ajudar a prevenir un nou episodi psicòtic. La intervenció es pot oferir en format individual o grupal, tot i que la discussió grupal és més útil per integrar aquests errors del pensament. Conté entre vuit i deu sessions en què es comenten diferents errors cognitius que ens poden portar a prendre decisions precipitades o equivocades.