www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Els infants poden prendre antidepressius?

Els únics fàrmacs antidepressius recomanables en el tractament inicial de la depressió en els infants i adolescents són els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina (ISRS). Entre aquests medicaments, la fluoxetina és el que té més assaigs clínics que donen suport al seu ús en pacients a partir dels 8 anys.

Si hi ha una resposta efectiva a aquest fàrmac, es recomana que se segueixi prenent com a mínim sis mesos des de la remissió del quadre depressiu, amb la mateixa dosi amb la qual es va aconseguir aquesta remissió.

Si s’aconsegueix una remissió completa dels símptomes, es recomana que la suspensió del fàrmac es faci de manera gradual i supervisada per un professional mèdic, per evitar l'aparició de símptomes de discontinuació. És preferible que aquesta retirada es faci en un moment de poc estrès psicosocial (per exemple, vacances d’estiu).