www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Com funcionen els antidepressius?

El cervell està format per cèl·lules que es comuniquen entre elles usant petites quantitats d'unes substàncies químiques anomenades neurotransmissors. En la depressió, dues d'aquests neurotransmissors no funcionen de manera adequada: la serotonina i la noradrenalina. Els antidepressius incrementen les concentracions de totes dues en el cervell.