www.som360.org/ca
Prevenció del suïcidi

Hi ha professions amb més risc de suïcidi que unes altres?

Sí, quan ens centrem en la població treballadora, se sap que determinats grups professionals tenen taxes de suïcidi més altes que altres.  A Espanya, les professions amb taxes de suïcidi més altes són les relacionades amb les forces i els cossos de seguretat de l'Estat i els professionals de la salut. En un ambli estudi dut a terme per Milner i col·laboradors es va trobar que les professions amb menys requeriments de capacitació professional tenien més risc de suïcidi consumat que altres professions (personal de neteja o de la construcció, entre d'altres). També es van trobar taxes de suïcidi més altes entre agricultors o grangers, militars, forces de seguretat, bombers i professionals de la salut. Pel que fa a aquests últims, se sap que tenen un risc incrementat metges, veterinaris, infermers i dentistes, encara que també el personal tècnic d'emergències o ambulàncies.