www.som360.org/ca
Escola

Hi ha un protocol d'actuació comú per atendre els alumnes amb TDAH o cada centre aplica el seu?

Les administracions educatives de cada comunitat autònoma estableixen protocols per detectar i atendre l’alumnat amb necessitats que afecten l’aprenentatge, com és el cas del TDAH. El centre educatiu ha de tenir en compte l’atenció a la diversitat en el projecte educatiu de centre, tant en l'àmbit metodològic com organitzatiu. Aquest projecte ha d’anar d’acord amb la normativa educativa vigent i amb les directrius de l’administració educativa corresponent.