www.som360.org/ca
Prevenció

Hi ha factors de risc per patir una depressió?

Els trastorns depressius són més habituals entre les dones i en persones d'entre 18 i 44 anys, solteres o separades. Entre els factors de risc, cal destacar:

  • El consum de substàncies tòxiques són un factor de risc.
  • Patir altres trastorns mentals.
  • Viure situacions estressants cròniques.
  • Vivències traumàtiques durant la infància.
  • Manca de recursos econòmics i suport familiar.