www.som360.org/ca
Perfeccionisme

És dolent ser una persona perfeccionista?

Aquest tret de la personalitat no ha de ser necessàriament negatiu. Entenem com a perfeccionisme sa el que promou l'esforç i la feina ben feta. Implica organització i eficiència en la tasca, potencia la tenacitat, la constància, la dedicació i la responsabilitat. També es caracteritza per provocar l'experiència de diverses emocions positives com ara la satisfacció, el plaer i la tranquil·litat.

Però en alguns casos, el perfeccionisme es pot convertir en un tret malsà quan presenta una alta necessitat d'aprovació i temor al rebuig. Es manifesta una actitud autocrítica molt negativa, es qualifiquen els errors com a fracassos i la valoració es realitza en funció dels èxits i dels fracassos. En aquests casos, poden aparèixer símptomes com l'ansietat, la depressió, els trastorns de la conducta alimentària, el trastorn obsessiu compulsiu i l'ansietat social. Són molt habituals les reaccions exagerades de frustració, tristesa o enuig. Aquestes persones són molt sensibles i vulnerables a la crítica i l’error. A més, solen tenir baixa autoestima i percebre's amb poques habilitats i capacitats.