www.som360.org/ca
Videojocs

Existeix l'addicció als videojocs?

Encara que la majoria de les persones que juguen a videojocs no tenen aquest trastorn, l'addicció als videojocs està reconeguda oficialment per l'OMS en la Classificació Internacional de Malalties (CIE-11), publicada el 2022. La categoria diagnòstica de «trastorn per videojocs» (Gaming disorder) es refereix a l'ús de jocs digitals o videojocs, ja sigui per connexió a internet o sense ella. Es defineix com un patró de comportament caracteritzat per la falta de control sobre el videojoc. Aquesta falta de control es veu reflectida en la dificultat per prioritzar altres activitats davant del joc, anteposant-lo a altres obligacions diàries. El temps dedicat a videojocs s'incrementa gradualment o es manté, malgrat les conseqüències negatives.

Més enllà de si el nostre fill o filla compleix o no els criteris diagnòstics, si la seva conducta en relació amb els videojocs està afectant la seva vida diària, seria convenient intervenir-hi amb un especialista per poder avaluar i ajudar-lo a prendre consciència del possible problema.

El trastorn per videojocs es caracteritza per:

  • Un patró de comportament de joc persistent o recurrent, que es manifesta a través d' «un control deficient sobre el joc», pel que fa a la freqüència, la intensitat o la durada.
  • Una prioritat a augmentar el temps dedicat al joc, fins a arribar a substituir altres interessos vitals o activitats diàries.
  • Una continuació o escalada del joc, malgrat les conseqüències negatives.
  • Una invalidació de la persona en l'àmbit personal, familiar, social, educacional o ocupacional.
  • Una durada de més de 12 mesos en aquesta situació.