www.som360.org/ca
Tractament

Les addiccions comportamentals es poden tractar?

No només es poden tractar, sinó que s'han de tractar, ja que les addiccions afecten totes les àrees importants de la persona (familiar, social, econòmica, laboral i acadèmica), i impedeixen el seu desenvolupament personal. Un fet molt significatiu sobretot en la infància i en l'adolescència. 

L'objectiu principal del tractament de les addiccions comportamentals va dirigit cap al reaprenentatge, el control de la conducta i el canvi en l'estil de vida de la persona. Com sabem, la majoria de les addiccions comportamentals tenen importància en el desenvolupament vital de la persona (comprar, practicar sexe, jugar a videojocs, etc.), per la qual cosa no es pot prescriure que no es practiqui més aquesta conducta. Les teràpies clíniques que presenten més fiabilitat en l'èxit del tractament són les de tipus conductual, cognitiu i cognitiu-conductual, dutes a terme de manera individual i, en segons quins casos, de manera grupal. La prescripció de psicofàrmacs es valora en cada cas, tenint en compte la simptomatologia associada: afectació de l'estat d'ànim, impulsivitat elevada, ansietat, etc.