www.som360.org/ca
Psicosi

Un episodi psicòtic apareix de sobte?

Els episodis psicòtics poques vegades apareixen de sobte. Normalment, un episodi psicòtic va precedit de canvis graduals i no específics en els pensaments, les percepcions, els comportaments i el funcionament de la persona. La primera fase es coneix com la fase prodròmica, en què la persona comença a experimentar canvis en ella mateixa, però encara no ha començat a tenir símptomes psicòtics nítids.