www.som360.org/ca
Maternitat

El meu fill o la meva filla pot heretar el trastorn psicòtic?

La psicosis no es produeix per una única causa, sinó a causa de l'aparició i la interacció de diversos factors. Alguns d'aquests factors són biològics, és a dir, hi ha una predisposició genètica, i d'altres són ambientals, com l'estil de vida i els estressors psicològics i socials (l'estrès, el consum de drogues, els traumes o els abusos infantils, per exemple). Així doncs, els antecedents familiars poden contribuir a l'aparició d'un trastorn psicòtic, però algunes persones poden ser més propenses que altres a desenvolupar símptomes psicòtics sota certes condicions