www.som360.org/ca
Recuperació

Em recuperaré si he tingut un episodi psicòtic?

La majoria de les persones comencen a recuperar-se a les poques setmanes o mesos d’haver començat el tractament després d'un primer episodi psicòtic. La majoria dels símptomes són llavors menys intensos o, fins i tot, alguns solen desaparèixer. Això fa que aquestes persones se sentin més capaces d’afrontar la seva vida diària. És cert que, en determinades persones, alguns dels símptomes poden persistir en la fase de recuperació, però amb els tractaments adequats, la gran majoria de les persones es recuperen amb èxit del seu primer episodi de psicosi. És important demanar ajuda als  professionals de la salut mental i també envoltar-se de persones que et puguin acompanyar durant el procés. Mantenir la paciència i l’esperança són aspectes claus de la recuperació.