www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

Quina és la diferència entre una unitat d'aguts i una de subaguts de TCA?

Quan una persona diagnosticada de TCA i en seguiment en circuit especialitzat té una evolució del trastorn no favorable, amb pèrdua de funcionalitat i impossibilitat de sostenir l'estabilitat en recursos comunitaris, es pot suggerir l'ingrés a unitats d'hospitalització de subaguts que donin resposta a una intervenció terapèutica d'alta intensitat, interdisciplinar, però sense risc vital elevat, cas en què estaria indicat l'ingrés en unitats d'aguts.

És a dir, a les unitats d'atenció d'hospitalització aguda s'atenen casos amb un alt risc vital o conductual, mentre que a les unitats d'hospitalització subaguda s'atenen casos que requereixen aprofundir en les causes del trastorn que tenen un risc de complicació moderat/alt.