www.som360.org/ca
Família

La depressió és hereditària?

La depressió és un trastorn complex que té múltiples factors de risc, tant biològics com ambientals, que interactuen entre ells i poden tenir un efecte acumulatiu.

Hi pot haver una certa familiaritat per a la depressió, però no hi ha un patró clar que ens indiqui que la depressió es pot heretar. Alguns investigadors han suggerit que les persones que tenen un familiar de primer o segon grau amb depressió tenen més possibilitats de desenvolupar-la que les persones amb una família en què no hi ha cap membre amb antecedents de malaltia mental.