www.som360.org/ca
Suïcidi

Què és la conducta suïcida?

Quan volem entendre una problemàtica, és imprescindible poder definir-la, poder tenir uns conceptes bàsics que ens permetin conèixer la seva extensió i la seva delimitació amb altres comportaments. En el cas de la conducta suïcida, aquesta necessitat és especialment important, perquè avui encara no hi ha una definició internacionalment acordada.

Sabem que estem parlant de conducta suïcida quan la persona presenta algun grau d'intenció d'acabar amb la pròpia vida. Aquesta intenció d'acabar amb la pròpia vida és l'element únic que ens permet identificar la conducta suïcida, per tant, s'ha d'establir com l'objectiu de qualsevol intervenció, sigui clínica, d'acompanyament familiar o social, formal o informal. Aquesta intenció d'acabar amb la pròpia vida evoluciona en un procés gradual, de menys a més gravetat, que engloba cinc elements:

  • Ideació suïcida. 
  • Amenaces. 
  • Gestos suïcides.
  • Temptatives suïcides.
  • Mort per suïcidi.