www.som360.org/ca
Escola

Com podem promoure un ambient a l'aula que faciliti l'aprenentatge de l'alumnat amb TDAH?

La finalitat és crear un entorn favorable per facilitar l’adaptació de tot l’alumnat i generar oportunitats d’aprenentatge. Es tracta de cuidar l’espai d’aprenentatge, tant dins com fora de l’aula, amb l’objectiu d’incrementar el compromís i la implicació de l'alumnat en les activitats. Algunes recomanacions són:

  • Minimitzar les distraccions: procura que l’aula sigui un espai amb poques distraccions i pocs estímuls.
  • Distribuir els infants estratègicament: situa l’infant amb TDAH en un lloc tranquil, a prop del docent, i en un grup de treball o al costat d’infants tranquils. 
  • Establir unes normes clares: cal establir unes normes i uns límits clars des del primer dia, ja que aporten seguretat i coherència tant a l’equip educatiu com a l’alumnat. Les normes es poden acordar amb tot el grup classe, han d’estar visibles en tot moment i s’han de fer valdre. És a dir, les conseqüències de les accions han d’estar fixades amb antelació, han de ser proporcionades a l’actuació i s’han d’executar amb immediatesa i en totes les situacions. Per això és important la coordinació i la implicació de tots els membres de l’equip educatiu. 
  • Anticipar-se als canvis o a les novetats: l’anticipació dels canvis en la rutina i de les estratègies per afrontar-los és beneficiosa per tot l’alumnat, però especialment pels infants amb TDAH.  
  • Prioritzar el reforçament positiu i evitar el càstig: el reforçament i els elogis, sincers i proactius, són una eina efectiva per promoure el comportament adequat i l’aprenentatge. Els càstigs o les reprimendes, sobretot si són freqüents, no ajuden els infants a saber com han d’actuar, els estigmatitzen i sovint els priven justament d’aquelles activitats que els ajuden a regular la seva conducta (de joc o moviment), i generen, encara més, sentiments de frustració i ràbia. 
  • Promoure un entorn positiu: dedicar temps al diàleg, a la validació de les emocions i a la cooperació és fonamental per cuidar el clima de l’aula. Si hi ha molts conflictes, es pot dedicar un espai a la restauració, a la mediació o al diàleg.