www.som360.org/ca
Addicció a les noves tecnologies

Com podem saber si es tracta d'un ús perjudicial de les tecnologies?

Per a saber-ho, en hem de fixar en les conseqüències derivades de l'ús de les tecnologies i, segons això, podem fer la classificació següent. 

  • Ús problemàtic en relació amb els altres: actes perjudicials per a altres persones (ciberbullying, sexting...).
  • Sobreutilizació: el consum de les TIC s'associa a algunes conseqüències principalment escolars, relacionals i familiars. No obstant això, l'adolescent manté l'ajust en el funcionament diari.
  • Ús patològic (addicció o dependència): l'ús passa a ser prioritari i té conseqüències greus per al subjecte i per al seu entorn. A vegades s'associa a altres problemes de salut mental.