www.som360.org/ca
Dificultat en l'aprenentatge

Com influeix el TDAH en l'aprenentatge dels infants i dels adolescents?

Els símptomes característics del TDAH, la inatenció i la hiperactivitat, dificulten que els infants i  puguin estar tranquils i atents a l'escola, i això els influeix directament en l'aprenentatge. A més, hi ha altres símptomes que en algunes ocasions acompanyen el TDAH, com les alteracions en les funcions executives, que clarament interfereixen en els aprenentatges.