Josep Pifarré Paredero

Director mèdic
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Logotipo del Hospital Sant Joan de Déu - Terres de Lleida

Professor agregat de psiquiatria i bioètica a la Universitat de Lleida 

Josep Pifarré Paredero