Nova normalitat

COVID-19 i addiccions

L’impacte de la pandèmia en les persones amb problemes d’addiccions o patologia dual
Moderador/a
Josep Pifarré Paredero
Josep Pifarré Paredero
Director mèdic
Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Ponents
Néstor Szerman Bolotner
Nestor Szerman Bolotner
President
Fundación de Patología Dual
Josep Rovira Guardiola
Josep Rovira Guardiola
Direcció Àrea de Drogues
Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD)
Laura Gomis
Laura Gomis Martí
Testimoni i sòcia
Activament Catalunya Associació
Descripció

La pandèmia de la COVID-19 comporta un doble risc per a la població amb addiccions o amb patologia dual, és a dir, quan hi ha la presència simultània d’un trastorn mental i d’un trastorn d’addicció, tant a substàncies com de conducta.

D’una banda, diferents estudis internacionals apunten que el risc de contraure la malaltia és més alt en les persones amb addiccions a substàncies, que tindrien 1,5 vegades més probabilitats de rebre un diagnòstic de COVID-19 que la resta de la població. La xifra augmenta segons el tipus d’addicció, com és el cas del trastorn per consum d’opiacis, amb 2,4 vegades més probabilitats i amb conseqüències més severes. Les dades recollides per l’Observatori de les Drogues i Addiccions del Ministeri de Sanitat revelaven que el consum de substàncies psicoactives ha tendit a reduir-se o aturar-se durant els mesos de març a juny, el període en què ha estat vigent l’estat d’alarma per la COVID-19. Ara bé, en aquest mateix període s’ha incrementat el consum de tecnologia, cosa que ha comportat l’inici de trastorns de conducta com ara l’addicció al joc en línia.

A més a més de les conseqüències negatives per a la salut física que comporten aquestes circumstàncies, la situació propiciada per la COVID-19 pot agreujar altres trastorns mentals ja existents, a causa de l’estrès, l’ansietat i la incertesa sobrevingudes amb la pandèmia.

Un factor afegit a totes aquestes circumstàncies és la situació de vulnerabilitat social que pateixen moltes persones que tenen addiccions o patologia dual. Tot i que no sempre és fàcil delimitar les causes i les conseqüències, sí que podríem afirmar que hi ha factors individuals, com ara el consum de substàncies o el debut d’un trastorn mental que, sumats a altres factors de tipus estructural (manca d’habitatge social), de tipus institucional (manca de serveis especialitzats, llistes d’espera) o de tipus relacional (xarxa social i familiar feble o nul·la) poden dur la persona amb patologia dual a una situació d’exclusió social i residencial.

Són molts els reptes que comporta la pandèmia per als sistemes de salut i social, per als professionals d’aquests àmbits i per a les persones afectades i les seves famílies. Establirem un diàleg per oferir idees i consells que ens ajudin a superar tots junts aquest moment extraordinari.

Enfoc

Abordarem l’anàlisi de la situació des de la perspectiva d’especialistes en la matèria i dels usuaris de la xarxa de salut mental.

T'interessa si...

Ets professional de l’àmbit assistencial i social. Usuari de la xarxa de salut mental i addiccions i famílies.

Col·lectius
Professionals de la salut
Cuidador/a
Persona atesa
Temes
Confinament
COVID-19
Estigma
Exclusió
Brots
Recaigudes
Abús de substàncies
Compra compulsiva
Conductes addictives
Trastorns
Addicció a substàncies
Addiccions conductuals
Joc patològic
Trastorn psicòtic induït per substàncies

Trobades digitals

jocanviotot
Solidaritat SJD presenta la segona edició de #JoHoCanvioTot, una sèrie documental de joves que han decidit parlar per canviar-ho tot.
Investigación salud mental
Últims estudis sobre l’impacte de la pandèmia en la salut mental de la ciutadania