www.som360.org/ca

Què és el trastorn de l’espectre de l’autisme?

El trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA) és un trastorn del neurodesenvolupament que implica deficiències persistents en la comunicació i en la interacció social, a més de la presència de patrons restrictius i repetitius de comportament, d’interessos específics i d’anomalies sensorials.

Imatge Què és el TEA

Prevalença

S'ha produït un augment de persones diagnosticades amb autisme a tot el món en els últims anys. Encara que les dades de prevalença varien en funció dels països i els estudis realitzats, s'accepta que la prevalença de l'autisme és d'almenys l'1%. Això significa que en l'actualitat a la Unió Europea hi ha quatre milions i mig de persones amb TEA.

S'estima que, en general, afecta més homes que dones, en una proporció 3-4:1. Però cal tenir en compte que a vegades moltes dones amb autisme passen desapercebudes i sense diagnòstic per diversos motius. Les alteracions en la interacció i la comunicació i els dèficits socials solen ser més subtils en les dones, i tenen també més tendència a socialitzar-se. Les nenes presenten més joc funcional i simbòlic, en general, i utilitzen un llenguatge més emocional. També tenen comportaments menys estereotipats i repetitius.