www.som360.org/ca

Patologies associades al trastorn de l'espectre de l'autisme

L'associació d'altres dificultats i trastorns (comorbiditat) al trastorn de l'espectre de l'autisme és possible i bastant freqüent. Per això, cal realitzar un bon diagnòstic diferencial. S'estima que més del 95% de les persones amb autisme té associat almenys un altre trastorn. És freqüent també l'associació d'entitats neurològiques i/o síndromes genètiques com l'epilèpsia i la síndrome d’X fràgil, entre d’altres.

Els trastorns mentals més freqüents associats al TEA són la discapacitat intel·lectual, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH), l'ansietat, la depressió, els tics, el trastorn obsessiu compulsiu, les alteracions de l'alimentació, els trastorns de la son, l'alteració de la conducta i la psicosi.