www.som360.org/ca

Causes del trastorn de l'espectre de l'autisme

En abordar les causes del trastorn de l'espectre de l'autisme, cal tenir present que es tracta d'un trastorn complex i heterogeni.

El TEA és un trastorn d'origen multifactorial en el qual intervenen factors genètics, neurobiològics i ambientals. Actualment es coneixen alguns dels mecanismes implicats en aquest trastorn, però no se’n coneixen del tot les causes.

Se sap que l'etiologia genètica és la més sustentada. El TEA és un trastorn en part genètic però complex. Fins al moment es coneix que hi ha més de 100 gens implicats en el seu desenvolupament, fins i tot un mateix gen pot tenir diferents alteracions. Només un 10% dels casos de TEA s'associen a causes sindròmiques, d'origen monogènic identificat.

A partir d'estudis familiars, els bessons monocigòtios han mostrat una concordança genètica del 70 al 90%, comparat amb els bessons dicigòtics, en els quals s'observa una concordança menor al 10%. S'ha observat que el risc de recurrència d'autisme en germans és del 10%. Aquest risc augmenta al 36%, aproximadament, en famílies amb dos fills amb autisme.

Es coneix també que els gens i l’ambient interaccionen. S'estima que la susceptibilitat a l'aparició del trastorn pot ser a causa dels factors ambientals en un 30 o 40%.