www.som360.org/ca

Lluitant contra l’estigma en salut mental a l’àmbit sanitari

Consells per passar a l’acció
Maria Lomascolo
Maria Lomascolo
Responsable de salut mental i estigma en l'àmbit sanitari
Obertament
Estigma ambito sanitario

Els tabús i els prejudicis vinculats a les problemàtiques de salut mental dificulten que se’n pugui parlar obertament fins i tot amb els entorns més propers. El secretisme i l’ocultació es converteixen en els principals recursos que les persones que passen per una problemàtica de salut mental utilitzen a l'hora d’evitar l’estigma i la discriminació. Alhora, l’estigma actua com a principal barrera que impedeix que es demani ajuda, limitant també l’accés a l’atenció sanitària necessària.

Accedir a atenció sanitària és el primer pas per tal de fer front al malestar i iniciar el camí de la recuperació. En aquest sentit els centres de salut i els professionals sanitaris s’erigeixen com a agents clau a l'hora de desestigmatitzar les problemàtiques de salut mental i de lluitar contra la discriminació.  

A priori es podria pensar que els professionals de la salut, pel fet de tenir certs coneixements sobre salut mental, haurien d’estar exempts d’estereotips i prejudicis. La realitat és que l’estigma i la discriminació no estan vinculades al desconeixement de les patologies i els símptomes, ni pertanyen només a aquella part del públic general que viu aparentment al marge de les problemàtiques de salut mental.

L’estigma ens afecta a tots,  forma part de l'imaginari social col·lectiu i ens afecta a totes les persones d’una manera o una altra. Els professionals sanitaris no estan , per tant, lliures de prejudicis i poden caure en conductes discriminatòries que alhora poden incidir en la qualitat de l’atenció que reben les persones ateses.

Cal tenir present que els professionals sanitaris son un dels col·lectius professionals més compromesos amb la lluita contra l’estigma i que fa anys que transiten en el camí d’erradicar l’estigma i la discriminació en salut mental. Això no vol dir que no quedi molt camí per recórrer. De fet, en l'àmbit internacional segueix apareixent una gran varietat de projectes i intervencions noves amb l’objectiu de lluitar contra l’estigma en salut mental en l’àmbit sanitari. 

Des d’Obertament en el marc del projecte de lluita contra l’estigma a l’àmbit sanitari acompanyem a professionals i centres de salut que volen fer front a l’estigma i seguir recorrent el camí de la millora continua. 

A continuació destaquem alguns consells per aquells professionals sanitaris que vulguin fer una passa més en la lluita contra l’estigma i passar a l’acció.

 1. Reconeix els propis prejudicis i les conductes discriminatòries en les quals pots caure. 
  Sovint és fàcil reconèixer que l’estigma existeix, però resulta més difícil veure-ho en nosaltres mateixos. Cap persona està lliure de prejudicis, acceptar que estan presents  és el primer pas per poder fer-hi front. Cal reconèixer que et pots equivocar i caure en conductes discriminatòries, et permetrà millorar com a professional. 
 2. Coneix els fets. 
  Coneix quina és la realitat  de conviure amb una problemàtica de  salut mental, informa-te’n i no et quedis  només amb els prejudicis.  Els professionals de la salut podeu estar sotmesos a un biaix, que resulta d'estar en contacte freqüent amb persones que es troben en situació de crisis i amb contacte limitat o quasi inexistent amb persones recuperades o en períodes d’estabilitat. Aquesta dinàmica reforça els estereotips i incrementa els prejudicis creant un cercle que alimenta l’estigma. És important apropar-se a la realitat de conviure amb una problemàtica de salut mental en la seva totalitat.
 3. Forma’t. 
  Fomenta que s’implementin formacions en el teu centre, perquè tots els professionals puguin apropar-se a la realitat de l’estigma i la discriminació en l’àmbit sanitari i adquirir eines per fer-hi front. És difícil lluitar contra l’estigma en una professió que implica altes càrregues de feina i un dia a dia en què, el que és urgent, està per sobre d’allò que és important. La millor eina per combatre l’estigma és la formació, pel simple fet que ens permet aturar-nos, focalitzar l’atenció en l’estigma i generar espais de reflexió que permeten generar diàleg i analitzar grupalment com lluitar contra l’estigma.
 4. Sigues curós amb el llenguatge.  
  El llenguatge que utilitzem és rellevant i influencia la manera en què ens relacionem amb els altres. La forma en la qual interlocutem té molt de pes. Fixa’t en el llenguatge intern que uses quan parlem amb els companys. Sigues conscient del llenguatge que fas servir  i promou l’ús d’un llenguatge no discriminatori. 
 5. Educa els altres. 
  Una de les millors vies per lluitar contra l’estigma i contra les discriminacions és no ser còmplice de situacions en les quals et situes com a actors secundaris. Transmet el teu coneixement  i no toleris les actituds o les conductes  discriminatòries. 
 6. Centra’t en allò positiu. 
  L’imaginari  col·lectiu és ple d’exemples d’estereotips negatius cap a les persones amb problemàtiques de salut mental. És important  reforçar les històries en positiu i visibilitzar allò que no tenim present, tot i que sovint sigui el més habitual. Sempre que puguis contrarestar els estereotips amb històries en positiu.
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 2 de maig de 2022
Darrera modificació 2 de maig de 2022
Maria Lomascolo

Maria Lomascolo

Responsable de salut mental i estigma en l'àmbit sanitari
Obertament