www.som360.org/ca

Per què els adolescents prenen decisions arriscades?

Entendre els canvis de l’adolescència per poder acompanyar-los a experimentar d'una manera saludable
Alazne Aizpitarte Gorrotxategi
Dra. Alazne Aizpitarte Gorrotxategi
Psicòloga facultativa a l'Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Adolescents i risc
Persona caminant sobre un tronc sobre l'aigua

Els adolescents poden arribar a prendre decisions arriscades i això és un motiu freqüent de preocupació per a les famílies. Per saber per què els adolescents prenen decisions de diferent manera dels adults, cal entendre els canvis que es produeixen en aquesta etapa evolutiva a nivell biològic, psicològic i social. 

Investigacions realitzades al llarg dels anys han mostrat com el cervell dels adolescents no raona ni pren decisions de la mateixa manera que el cervell de l'adult. Aquesta forma diferent de prendre decisions s'explica, en part, perquè el cervell de l’adolescent està en construcció. Els canvis cerebrals s’inicien a les parts posteriors –zones límbiques –i avancen cap a les zones anteriors –zones prefrontals. 

Aquestes últimes són les encarregades de la presa de decisions raonada, de la planificació, del control dels impulsos i de regular les emocions, i el seu ritme maduratiu és més tardà – podent arribar a la seva maduració màxima entre els 22 i els 25 anys. És el desenvolupament de les regions frontals el que permet que puguem integrar de forma adequada el cervell més «racional» amb el més «emocional». Quan això succeeix, ens porta a prendre decisions en què integrem allò que emocionalment és més important per nosaltres amb allò que més ens convé a nivell racional. 

Cerca de novetats 

L'adolescència també es caracteritza per ser una etapa de gran exploració on hi ha una gran tendència a buscar novetats. A aquest fet, se li afegeix que l’adolescent busca recompensa i gratificació immediata i incrementa la seva intensitat emocional. Totes aquestes característiques es deuen al conjunt de canvis que es produeixen a nivell hormonal, els diferents ritmes maduratius de les diferents zones cerebrals i els neurotransmissors. Per exemple, es dona un increment de la dopamina als circuits cerebrals relacionats amb la recompensa. Aquest increment de la dopamina incita a cercar noves experiències i explica la necessitat dels adolescents d'explorar amb més impulsivitat i d'exposar-se als riscos.

 
Quan els adults intentem que els i les adolescents no se sentin atrets per determinades conductes, intentem prohibir determinades maneres de pensar o bé pretenem que resolguin les situacions com ho faria una persona adulta és com si estiguéssim intentant nedar a contracorrent. 

Si entrem en lluita contra algunes de les característiques de pensament, emoció i comportament dels i les adolescents, no funcionarà. És millor intentar validar i reconèixer les seves necessitats i acompanyar, amb l’objectiu d’anar canalitzant-los i dotant-los d'habilitats que incrementin l’autocontrol, la regulació emocional i les estratègies de resolució de conflictes.

Pautes per acompanyar i ajudar-los a créixer 


Algunes claus per poder acompanyar els i les adolescents amb l'objectiu d'estimular-los la maduració i ajudar-los en el creixement personal són: 

  • Ensenyar a identificar situacions de risc i acompanyar-los per tal que experimentin la novetat d'una manera saludable sense que s'exposin a conductes de risc.  
  • Mostrar interès sincer per les seves aficions, activitats, motivacions i preocupacions. 
  • Ajudar-los a identificar les seves pròpies emocions i les dels altres. 
  • Reconèixer i legitimar les seves emocions.
  • Acompanyar en la presa de decisions i alhora respectar les decisions que prenguin, malgrat que en ocasions puguem pensar que són equivocades. 
  • Respectar les seves opinions, encara que puguem no estar-hi d’acord. 

És de vital importància que els adults de referència aprofitin aquesta finestra d’oportunitats que brinda l’adolescència per guiar els adolescents en aquesta transició i dotar-los d’eines per gestionar millor la vida adulta.  

He après alguna cosa amb aquest contingut
Mosaic d'imatges d'adolescents en entorns escolars, familiars i de lleure
Ets una persona resilient?
Descobreix com millorar el teu benestar
Aquest contingut no substitueix la tasca dels equips professionals de la salut. Si creus que necessites ajut, consulta el teu professional de referència.
Publicació 18 de agost de 2023
Darrera modificació 16 de novembre de 2023

Telèfon de l'Esperança 93 414 48 48 image/svg+xml 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4 1873A50A-300C-4511-9831-D8604C9717D4

Si pateixes de soledat o passes per un moment difícil, truca'ns.

Alazne Aizpitarte Gorrotxategi

Dra. Alazne Aizpitarte Gorrotxategi

Psicòloga facultativa a l'Àrea de Salut Mental
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona