Nova normalitat

La tornada a les aules

Reptes del nou curs escolar en temps de pandèmia
Moderador/a
Sheila González
Sheila González Motos
Investigadora en desigualtat educativa del Departament de Sociologia. Coautora de la investigació "Desigualtats educatives en confinament".
Universitat Autònoma de Barcelona
Ponents
María Bilbao
María Bilbao Herrán
Directora d'ESO i Batxillerat
Jesuïtes Casp
Pep González
Pep Gonzalez
Pare de Bernat, alumne de 4t d'Educació Primària de l'escola Montalbà. Preixana. ZER Riu Corb
Sara Mora Carbonell
Sara Mora Carbonell
Orientadora educativa dels Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) Ll-01
Servei Educatiu del Segrià
Irene Quílez
Irene Quílez
Estudiant de 4º d'ESO
Descripció

A causa de la situació de pandèmia produïda per la COVID-19, el curs escolar 2019-2020 es va acabar en unes condicions excepcionals. L’alumnat ha viscut la situació amb perplexitat i s’ha adaptat a les circumstàncies de manera desigual, segons els recursos i les capacitats de cada cas personal i familiar. El Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes han acordat l’activitat lectiva presencial com un principi general per al curs 2020-2021 amb les màximes garanties necessàries, unes ràtios més baixes i grups estables. La situació, però, és una mica incerta i el curs estarà marcat per l’evolució de la pandèmia. Tot i això, cal partir del que s’ha fet fins ara i tenir en compte els punts forts i febles dels recursos i del sistema per poder donar la resposta més adequada als nous reptes. Caldrà situar l’alumne en el centre i valorar les necessitats educatives i socials de cadascun.

En aquesta nova situació s’han de tenir en compte aspectes com ara el dèficit d’aprenentatge i les metodologies que cal utilitzar, els espais i els recursos dels centres educatius, la bretxa digital, tant en l’accés a les tecnologies com en el seu ús, i el suport emocional necessari per a tots els actors implicats.

Enfoc

Abordarem la tornada a l’escola des de la mirada de diversos professionals de l’àmbit de la psicopedagogia, la docència i la sociologia, i també de l’alumnat i les seves famílies.

T'interessa si...

Ets docent, tens fills i filles en edat escolar, ets professional de la salut mental o, en general, t’interessa saber com s’aborda la tornada a les aules.

Col·lectius
Adolescència
Entorn educatiu
Família
Infància
Temes
COVID-19