www.som360.org/ca

Símptomes del TDAH

El TDAH es caracteritza principalment per tres símptomes nuclears: la inatenció, la hiperactivitat i la impulsivitat.

La inatenció fa referència a les dificultats per mantenir l'atenció i la concentració de forma continuada, per recordar i seguir instruccions i per resistir les distraccions quan s'està fent una tasca, així com a una manca de persistència en la realització de les tasques. Són persones que es caracteritzen per ser oblidoses, despistades, que solen perdre objectes i materials a uns nivells que no són adequats al nivell de desenvolupament o a l'edat. Aquests símptomes d'inatenció de vegades comporten dificultats en les relacions personals. 

La hiperactivitat fa referència a una activitat motora excessiva, amb moviments continus i nerviosos, i dificultats per regular la pròpia conducta, com ara romandre assegut. Aquestes dificultats es presenten fins i tot en situacions en què hi ha una demanda explícita d'autocontrol, amb una simptomatologia excessiva per a l'edat o el nivell de desenvolupament i amb una conducta no adequada segons la situació o el context. 


/> La impulsivitat fa referència a la incapacitat per inhibir els impulsos tant conductuals com cognitius, tenint en compte el nivell de desenvolupament o l'edat de la persona. S'observa la presència de múltiples errors en les tasques per precipitació, intromissions en les activitats d'altres persones, una tendència a interrompre excessivament els altres, impaciència, dificultats per esperar el torn i verbalitzacions socialment inapropiades. La impulsivitat també està indubtablement unida a l'assumpció de riscs. Cal tenir present que la intencionalitat de fer mal no és una característica pròpia del trastorn.

 

SÍMPTOMES CARACTERÍSTIQUES
Inatenció
 • Té dificultats per mantenir l'atenció de manera sostinguda.
 
 • Té dificultats per recordar i seguir instruccions.
 
 • Sembla que no escolti.
 
 • Es distreu amb facilitat per estímuls externs.
 
 • Té dificultats per organitzar tasques i activitats.
 
 • S'oblida de les activitats quotidianes amb freqüència.
 
 • Perd objectes.
 
 • Evita  les tasques que requereixen un esforç mental sostingut.
Hiperactivitat
 • Presenta una excessiva activitat motora.
 
 • Té dificultats per romandre assegut.
 
 • Es belluga o s'enfila en situacions no apropiades.
Impulsivitat
 • Comet errors en les tasques per precipitació o omissió.
 
 • Parla excessivament.
 
 • És impacient.
 
 • Té dificultats per esperar el seu torn.
 
 • Interromp amb freqüència.
 
 • Realitza verbalitzacions socialment inapropiades.