www.som360.org/ca

Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services

Guia per a la integració de la salut mental perinatal als serveis d'atenció materna i infantil amb un enfocament basat en l'evidència amb descripcions sobre com les direccions i els responsables de les polítiques de salut pública poden desenvolupar i sostenir un servei d'atenció a la salut mental perinatal de qualitat.

Recurs disponible en anglès.

 

(2022)
Publicació: 2024
Darrera consulta: 2024