www.som360.org/ca
Tractament farmacològic

Tots els antidepressius són iguals?

Hi ha molts tipus d'antidepressius, tots ells avalats per l'evidència científica. Alguns dels fàrmacs antidepressius més utilitzats són:

  • Inhibidors selectius de la recaptació de la serotonina (ISRS): fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluvoxamida.
  • Inhibidors selectius de la recaptació de serotonina i noradrenalina (ISRSN): venlafaxina, duloxetina.
  • Inhibidors selectius de la recaptació de noradrenalina (IRNA): reboxetina.
  • Noradrenérgicos i serotoninérgicos específics (NaSSA): mirtazapina.
  • Antidepressius tricíclics: clomipramina, nortriptilina, amitriptilina, imipramina, desipramina.
  • Inhibidors de la monoaminooxidasa (IMAO).
  • Inhibidors de la recaptació de noradrenalina i dopamina (IRND).