www.som360.org/ca
Comorbilitat

El TDAH té altres trastorns associats?

El TDAH s'ha identificat com un trastorn extremadament heterogeni des del punt de vista clínic, amb altes taxes de comorbiditat amb altres trastorns. S'estima que al voltant d'un 40-80 % dels nens i nenes amb TDAH presenten una condició comòrbida associada, que sovint persisteix a l'edat adulta. 

En les poblacions infantojuvenils els trastorns més comòrbids amb el TDAH són el trastorn negativista desafiant, el trastorn específic d'aprenentatge, el trastorn d'ansietat i el trastorn de la son. En l'edat adulta, les comorbilitats psiquiàtriques més freqüents amb el TDAH són la depressió, el trastorn d'ansietat, el trastorn bipolar, els trastorns de la son i el trastorn per ús de substàncies.

A més, s'observen altres dificultats associades al trastorn que interfereixen negativament en l'àmbit familiar, escolar i social: dificultats en les relacions socials, dificultats d’aprenentatge i dèficit en l’autoregulació emocional.