www.som360.org/ca
Trastorn de la conducta alimentària

És recomanable continuar treballant el tema de l'alimentació en el centre educatiu de manera directa o indirecta?

Durant el tractament, és preferible no tractar temes d’alimentació ni de manera directa ni indirecta. És a dir, és preferible evitar, en presència de la persona, treballar temes com la nutrició i també altres activitats que parteixin d’un material relacionat, com per exemple comprensions lectores o vídeos sobre menjar ràpid, veganisme, hàbits de vida saludable, exercici físic, etc. Aquests continguts, segons la fase del tractament, poden afavorir l’obsessió pel pes, per la dieta i per la imatge corporal. Si s’han de tractar, és preferible fer-ho amb el suport d’un professional especialitzat o amb un acord previ amb el centre que estigui duent a terme el tractament de la persona afectada, per tal de poder oferir un acompanyament a l’alumna o alumne i oferir assessorament al professorat.