www.som360.org/ca
Intervenció treball social

Quin és el paper del treballador social en els casos de TCA?

El paper del Treball Social resulta fonamental per la capacitat de contemplar al pacient dins de un context social i familiar; i per la possibilitat de realitzar un treball en xarxa que faciliti l’articulació d’intervenció en diferents nivells (individual, social, familiar i comunitari). Què fan els treballadors socials?

  • Intervenen en tot el context familiar
  • Detecten factors familiars que hi poden estar influint
  • Gestionen conflictes familiars subjacents
  • Promouen dinàmiques familiars beneficioses
  • Informen i orienten sobre els recursos existents
  • Atenen la persona en diferents moments del seu tractament
  • Coordinen i vinculen cada família amb els serveis comunitaris