www.som360.org/ca
Com viure amb…

Es recomana que les persones amb TEA facin activitats d'oci?

Sí, és molt recomanable. Les activitats d'oci i temps lliure compleixen una funció de vital importància en del desenvolupament de totes les persones, proporcionen benestar físic i emocional i constitueixen un dret fonamental. A les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme la pràctica d'oci les beneficia en diferents aspectes, com la millora del desenvolupament motriu, la socialització, l'autoconeixement, el desenvolupament de competències de treball en equip, la posada en pràctica de resolució de conflictes i, principalment, en la millora física i mental.